No menu items!

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nden sivil topluma kadın haklarının ilerletilmesi için 4,5 milyon Avro destek

BM Hanım Birimi tarafınca yürütülecek “Türkiye’de Hanım Hakları ve Sosyal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Cemiyet Müesseselerinin ve Fazlaca Ortaklı İş Birliklerinin Güçlenmesi” projesiyle, hanım haklarının ve sosyal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi için sivil cemiyet kurumlarının (STK) kapasitesinin geliştirilmesi ve yeni ortaklık imkanları ile teknik ve mali kaynaklara erişimlerinin artırılması hedefleniyor.

Proje (tasarı) Türkiye’de hanımefendilerin karşılaşmış olduğu ve bilhassa COVID-19 salgını sonrası artan güçlük ve eşitsizlikleri ele alacak. Projenin başlıca paydaşları içinde genç hanım ve erkekler, öğrenciler, hanım hakları savunucuları, medya çalışanları, devlet kurumları ve üniversiteler bulunuyor. Avrupa Birliği’nin ortalama 4,5 milyon Avro mali desteğiyle Nisan 2021’de başlamış olan proje (tasarı) Mart 2024’e kadar sürecek. Proje (tasarı) boyunca hayata geçecek başlıca faaliyetler şu şekilde:

BM Hanım Birimi, hanımefendilere ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlanması, hanımefendilerin hakka ve insan hakları mekanizmalarına erişimi ve hanımefendilerin ekonomik açıdan güçlenmesi alanlarında STK’larla beraber ortak projeler yürütülecek. 30 STK kurumsal kapasitelerini geliştirmek suretiyle minik ölçekli bağış desteklerinden faydalanabilecek.

İklim farklılığı ve yıkım riskini azaltmanın sosyal cinsiyet boyutu, veri okur-yazarlığı ve sosyal cinsiyete duyarlı verinin savunuculuk amaçlı kullanımı şeklinde belirli hususlarda STK’ların, medya profesyonellerinin, gençlerin informasyon ve kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunulacak.

Kırsalda yaşayan hanımefendilerin durumunu, gereksinimlerini ve önceliklerini sosyal cinsiyet bakış açısıyla ele meydan kapsamlı bir inceleme yürütülecek.

Mahalli, ulusal, bölgesel ve internasyonal düzeyde desteklenecek platformlar, ağlar ve forumlar vesilesiyle STK’ların, hak savunucularının ve genç aktivistlerin bir araya gelebileceği, deneyimlerini paylaşabileceği yerler oluşturulacak.

STK’ların ve hanım hakları savunucularının hükümetler arası ve internasyonal konferanslara ve süreçlere katılımları için gereksinim temelli teknik ve mali destek sağlanacak.

“Sosyal Cinsiyet Eşitliği Yüksekokulu” yardımıyla hanım hakları ve sosyal cinsiyet eşitliği alanında değişik gruplara yönelik eğitim materyalleri geliştirilecek ve bu eğitimler her insana erişilebilir kılınacak.

Sivil cemiyet ve hükümet kuruluşları içinde diyaloğun güçlendirilmesi için faaliyetler gerçekleştirilecek.

Proje (tasarı) üzerinde izah etme icra eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut şunları dile getirdi: “Sosyal cinsiyet eşitliği ve hanımefendilere yönelik şiddetle savaşım, Avrupa Birliği’nin en büyük önceliklerindendir. Bu problemi çözme hedefimizle paralel olarak, Sivil Cemiyet Taşıtı ve Medya Programı dahil olmasında finanse edilen proje (tasarı), sivil cemiyet kurumlarının çabalarını tam da zamanında destekleyecektir. BM Hanım Birimi ile, bu ortak amaçlarımıza ulaşmada kilit rol oynayan iş birliğimizi takdir etmekteyiz.”

Mevzuyla ilgili izah etme icra eden BM Hanım Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova şunları dile getirdi: “Hanımefendilere Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW), Pekin Deklarasyonu ve Fiil Platformu ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile verilen taahhütlerin hayata atlatılmasında sivil cemiyet kilit rol oynuyor. Sivil cemiyet kuruluşları ve hanım hareketlenmeyi, COVID-19 salgınıyla daha da derinleşen eşitsizliklerle mücadelede ve hanım haklarının ilerletilmesinde en ön saflarda alan alıyor. Sivil cemiyet kurumlarının informasyon, tecrübe ve liderliğinden istifade ederek, arzu ettiğimiz eşit geleceği beraber inşa edebiliriz.”

Detaylı informasyon için: [email protected]

 

Similar Articles

Comments

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Most Popular